IMPRESSUM

URBAN HEALING CO; LTD

Business brands: Vietnam Detox, Vietnam Fastenwandern, Fastenwandern in Vietnam, DieterBuchner.de, Fastenwandern im Sauerland and Dieter Buchner Fastenwandern are trademarks of  Urban Healing Company
Address: H17 / 10 K76 Hoang Hoa Tham, Tan Chinh Ward, Thanh Khe District, Da Nang City Vietnam
MST: 0401820641

CONTACT

E-Mail: dieter@urbanhealing.com; Web: www.urbanhealing.com; Tel: +84 9326 393 27
Legal representative: Truong Tan Hoan – Chairman; Dieter Buchner – Managing Director
Responsible for site content: Dieter Buchner
Professional qualifications: Certified retreat leader, certified wellness coach, fasting coach, hiking guide, massage therapist
Origin of professional qualifications: Germany, USA, UK
Link to legal notice guidelines (in German):  www.gesetze-im-internet.de
Company Registrar: Department of Planning & Investment, Da Nang, Vietnam
Registration nummer and TAX ID: MST 0401820641

Further online presence can be found at the sites below:

Facebook    Instagram    Youtube    Pinterest

ĐĂNG KÝ

IMPRESSUM

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2