Alba Wellness Valley
By Fusion

Sometimes you need to get lost to find yourself.

Add. Phong Son, Phong Dien, Thua Thien Hue, Vietnam
Tel. +84 234 3556 666
Hotline. +84 234 3552 222
E. reservation@albawellnessvalley.com
Web. www.albawellnessvalley.com

ĐĂNG KÝ

Alba Wellness Valley
By Fusion

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Promotion:

  • Register early before days – Discount 0 VND
Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2