Dalat Edensee Lake
Resort & Spa

Luxury resort in the Black Forest of Vietnam.

Add. Tuyen Lam Lake, Zone VII.2, Dalat, Lam Dong, Vietnam
Tel. +84 63 383 1515
Web. www.dalatedensee.com

ĐĂNG KÝ

Dalat Edensee Lake
Resort & Spa

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Promotion:

  • Register early before days – Discount 0 VND
Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2