La Holista
Health & Wellness

Wholesome plant-based food company, supporting pre & post-detox.

Add. 22A01 64 Road, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel. +84 (012) 7816 3620
Web. www.laholista.com

ĐĂNG KÝ

La Holista
Health & Wellness

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2