Organik Dalat
Vegetable farm

ORGANIK DALAT is the first organic farm in Vietnam certified by Control Union for faming, growing, and processing organic vegetables following USDA, JAS, and EU standards. We are proud to support Vietnam Detox Retreats with fresh, healthy organic vegetables.

Add. Da Tho Hamlet, Xuan Tho Commune, Dalat City, Lam Dong Provine
Tel. +84 2633.549.008
Hotline. +84 2633.549.008
E.sales@organik.vn
Web. www.organik.vn

ĐĂNG KÝ

Organik Dalat
Vegetable farm

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Promotion:

  • Register early before days – Discount 0 VND
Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2