5-Day Mindful Wellness and Weight Loss Detox

5-Day Mindful Wellness and Weight Loss Detox

 
Regenerate and lose weight with our 5-Day Mindful Wellness and Weight Loss Detox in northern Vietnam. Detoxify, boost metabolism and enhance well-being with yoga, meditation, spa, and nature immersions. Experience the mental and spiritual dimension of preventative fasting with the Buchinger method from Germany and enjoy the scenery and culture of the sacred Yen Tu mountain. joy the scenery and culture of the sacred Yen Tu mountain. 

Accommodation

h-line

ĐĂNG KÝ

5-Day Mindful Wellness and Weight Loss Detox

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Promotion:

  • Register early before 30 days – Discount 5%
Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2