vline
Alba Wellness Resort - Huế

Khóa “5 ngày Tiết thực thải độc”

Các khóa mới
Chương trình 5 ngày thải độc tại suối khoáng nóng áp dụng phương pháp tiết thực Buchinger nổi tiếng, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dieter Buchner đến từ Đức.
Alba Wellness Resort - Huế

Khóa ” 8 ngày Tiết thực thanh lọc sâu”

Các khóa mới
Vietnam Detox mang đến liệu pháp thải độc thành công từ Đức, giúp bạn hiểu trách nhiệm của mình đối với sức khỏe bản thân và xây dựng phong cách sống lành mạnh.
vline
vline

Chương trình dành cho cá nhân và nhóm

Các khóa mới
Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn muốn tham gia một mình vì ngại hoặc muốn tham gia lớp học được thiết kế với một số lượng thành viên nhất định và lịch trình của từng người, chúng tôi vẫn có thể đáp ứng.