A Luminary Life
Wellness Centre

Trung tâm chăm sóc sức khỏe hướng mọi người tới lối sống lành mạnh thông qua các lớp yoga, thiền, các liệu pháp trẻ hóa, kích hoạt sự chữa lành từ bên trong.

Add. 193 Lý Thái Tổ, Hội An, Việt Nam
Tel. +84 90 522 7415
Web. www.aluminarylife.com

ĐĂNG KÝ

A Luminary Life
Wellness Centre

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2