Organik Dalat
Vegetable farm

“ORGANIK DALAT là nông trại trồng rau và thảo mộc hữu cơ tại Đà Lạt. Các sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA, EU và JAS của Control Union. “

Add. Xã Đa Thọ, Huyện Xuân Thọ, Tp Đà Lạt, Tình Lâm Đồng
Hotline. +84 2633.549.008
E.sales@organik.vn
Web. www.organik.vn

ĐĂNG KÝ

Organik Dalat
Vegetable farm

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2