Organik Dalat
Vegetable farm

“ORGANIK DALAT là nông trại trồng rau và thảo mộc hữu cơ tại Đà Lạt. Các sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA, EU và JAS của Control Union. “

Add. Xã Đa Thọ, Huyện Xuân Thọ, Tp Đà Lạt, Tình Lâm Đồng
Hotline. +84 2633.549.008
E.sales@organik.vn
Web. www.organik.vn