Khóa ” 8 ngày Tiết thực thanh lọc sâu”

Vietnam Detox mang đến liệu pháp thải độc thành công từ Đức, giúp bạn hiểu trách nhiệm của mình đối với sức khỏe bản thân và xây dựng phong cách sống lành mạnh. Các chương trình “8 ngày tiết thực thanh lọc sâu”do Vietnam Detox tổ chức tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc của phương pháp tiết thực Buchinger.