Contact Information

We look forward to hearing from you.
If you have any questions about our retreats just give us a call or send us an email.


PHONE

+ 84 9350 902 88 (Tieng Viet, English)
+84 9326 393 27 (English, French, German)

ĐĂNG KÝ

Contact Information

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2