THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi mong chờ sự phản hồi từ bạn
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các khóa học, vui lòng liên hệ theo số di động hoặc email đến chúng tôi.


PHONE

+ 84 9350 902 88 (Tiếng Việt, Anh)
+84 9326 393 27 (Tiếng Anh, Pháp, Đức)

ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2