Deutsche Fastenakademie
Ihr Spezialist für Fastenwandern

Preventative fasting with medically certified fasting coaches and retreat leaders

Add. Grabengasse 40d, 61350 Bad Homburg vor der Höhe, Germany
Tel. +49 (0)6172 898 4722
Web. www.fastenakademie.de

ĐĂNG KÝ

Deutsche Fastenakademie
Ihr Spezialist für Fastenwandern

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Promotion:

  • Register early before days – Discount 0 VND
Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2