Deutsche Fastenakademie
Ihr Spezialist für Fastenwandern

Học viện ẩm thực chay Đức và các chuyên gia tiết thực phòng ngừa.

Add. Grabengasse 40d, 61350 Bad Homburg vor der Höhe, Đức
Tel. +49 (0)6172 898 4722
Web. www.fastenakademie.de

ĐĂNG KÝ

Deutsche Fastenakademie
Ihr Spezialist für Fastenwandern

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2