Lê Quốc Vương

Hanoi, Vietnam
Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn. Hiểu biết hơn về các loại thực phẩm. Hiểu hơn về cơ chế dinh dưỡng của cơ thể.