Phạm Ngọc Anh

Saigon, Vietnam
Những điều đạt được gây hứng thú như: Nhịn ăn 4 ngày những vẫn cảm thấy sức khỏe bình thường Giảm được 2kg Cơ sở vật chất tốt Đặc biệt huấn luyện viên và nhóm phụ trợ thực hiện rất tốt chương trình.