Phan Thu Hằng

Hanoi, Vietnam
Được chăm sóc, hỏi han và tư vấn chu đáo từ Huấn luyện viên. Dịch vụ tại Alba wellness rất tốt. Nhân viên tận tâm, tận tình. Chương trình Fasting Detox đáp ứng mục tiêu mong đợi của khách hàng.