Thank you for scheduling the call

We’ve received your call scheduling information and we’ll send you a confirmation email within 5 minutes.

To help you achieve the highest efficiency and safety. In case the appointment schedule changes and you cannot make it at the time selected above, please notify us 3 hours in advance.

We look forward to talk with you soon.

If you have any questions or concerns, please contact us at +849350 90288 or info@vietnamdetox.com.

Thank you very much,

Dieter
Retreat leader

ĐĂNG KÝ

Thank you for scheduling the call

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Promotion:

  • Register early before days – Discount 0 VND
Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2