Nguyễn Phan Minh Khôi

Saigon, Vietnam
Chi tiết và kế hoạch chương trình rõ ràng. Các hoạt động bổ ích và nguồn kiến thức phong phú. Detox Fasting ( Tiết thực) mang lại hiệu quả tốt với đa số những người tham gia trong nhóm. Nhóm Detox vui vẻ và hòa nhập tốt. Good Massage & Osen.

ĐĂNG KÝ

Nguyễn Phan Minh Khôi

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2