Nguyễn Phan Minh Khôi

Sài Gòn, Việt Nam
Chi tiết và kế hoạch chương trình rõ ràng. Các hoạt động bổ ích và nguồn kiến thức phong phú. Detox Fasting ( Tiết thực) mang lại hiệu quả tốt với đa số những người tham gia trong nhóm. Nhóm Detox vui vẻ và hòa nhập tốt. Good Massage & Osen.